Nové ilustrované knihyNové ilustrované knihy
Darmo mluvitDarmo mluvit
Martin RaudenskýMartin Raudenský

Autorská kniha „Darmo mluvit“ je koncipována do podoby obrazového eseje, jehož základní výrazový prostředek představuje kresba dále transformovaná příslušnou tiskovou technologií. Obrazový materiál tematicky volně vychází ze stejnojmenné autorské výstavy. Publikace formu nízko nákladové autorské knihy, tištěné v kombinaci více tiskových technologií (sítotisk, ofset, knihtisk) a vázané v ručně šité vazbě. Kniha byla vydána v limitované edici 170 číslovaných, autorem signovaných výtisků. Projekt byl realizován v grafických dílnách Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Základní svazek obsahuje řadou motivů vzájemně volně významově i stylově provázaných. Hlavní část knihy doplňují dva formátem a barevností vydělené sešity, které zahrnují doprovodné texty a fotodokumentaci autorské  Kniha vznikala během jednoho roku. Realizace probíhala postupně a jednotlivé kresby mají charakter komentářů, jež se odvíjí od zážitků autora v daném časovém údobí. Na počátku procesu si autor vytyčil rozsah, formát a základní strukturu publikace, obsah nabýval konkrétní podoby až v průběhu realizace. Tisk nákladu probíhal postupně (nikoliv naráz pro celou knihu) po jednotlivých tiskových arších (respektive jednotlivých složkách knižního bloku). Kresby a předtisková příprava pro následující část knihy (složky o 16 stranách) vznikalypo vytisknutí předchozího archu. Mezi tiskem každého archu vždy uplynula určitá časová prodleva. Tento postup umožnil autorovi bezprostředně reagovat na prožité a současně reflektovat podobu předcházejícího již vytištěného materiálu. Na realizaci edice se spolu s autorem podílel tým spolupracovníků 
(Martin Raudenský).

více Grapheion