David Böhm
David BöhmDavid Böhm

Hlava v hlavě
KIX 6

Žiji a pracuji v Praze. Vystudoval jsem Akademii výtvarných umění 
(Vladimír Skrepl, Valdimír Kokolia)

Zabývám se především kresbou a zkoumáním všech jejích možností. A to jak v případě ilustrací, realizacích v interiérech, tak i na poli současného umění. Často spolupracuji s Jiřím Frantou.
 Více informací najdete na www.davidbohm.net

Spoluzaložil komiksové noviny KIX kixkix.cz