Nové ilustrované knihyNové ilustrované knihy
Mistr sportu skáče z dortuMistr sportu skáče z dortu
Soubor novodobé lidové poezie pro děti.Soubor novodobé lidové poezie pro děti.

Mistr sportu skáče z dortu
Sestavil Jan Najedlý, Ilustroval Jaromír Plachý

Soubor novodobé lidové poezie pro děti. Rozverné průpovídky, škádlivky, říkadla, písničky, parodie či rozpočítadla vycházejí často přímo z autentického dětského humoru. Přes svůj žertovný ráz učí tento svazek vnímat poezii jako přirozenou součást života i jako magickou hru s jazykem, rýmy, zvukomalbou. Další rozměr dodávají textům ilustrace Jaromíra Plachého. Jeho rošťácký hravý styl koresponduje s groteskním viděním světa lidové poezie. Knížka, uspořádaná od nejjednoduššíchpo složitější veršové útvary, je určena dětem předškolního věku i žákům základní školy. Račte vstoupit do boudy, podívat se na velbloudy...

Vychází u nakladatelství Meander.

Více zde: www.meander.cz/mistr-sportu-skace-z-dortu